Stijlvolbeton_logo_wit

Privacy statement

www.stijlvolbeton.nl is eigendom van Stijlvolbeton.

Persoonsgegevens

StijlvolBeton respecteert uw privacy en verklaart uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te zullen behandelen. Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt of aan derden worden verstrekt. StijlvolBeton zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving op dit gebied. Door uw persoonsgegevens op te geven via de website www.stijlvolbeton.nl gaat u ermee akkoord dat StijlvolBeton deze gegevens overeenkomstig dit reglement gebruikt.StijlvolBeton, gevestigd aan Kroezenhoek 7a, 7683 PP Den Ham, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.stijlvolbeton.nl, Kroezenhoek 7a, 7683 PP Den Ham, 06 22 22 95 55

Persoonsgegevens die wij verwerken

StijlvolBeton verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– E-mailadres

– Telefoonnummer

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@StijlvolBeton.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Sociale netwerken

Op onze website(s) zijn plug-ins en links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Pinterest. Deze plug-ins en links werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. StijlvolBeton plaatst nadrukkelijk geen cookies van of namens derde partijen bij bezoekers van haar website(s).

Leest u de privacyverklaring van de genoemde sociale netwerken (die regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die deze sociale netwerken verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de sociale netwerken opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze netwerken stellen zich te houden aan het EU-US Privacy Shield. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

StijlvolBeton verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (na expliciete toestemming)

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– StijlvolBeton analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

StijlvolBeton bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, met inachtneming van mogelijk van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijnen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

StijlvolBeton verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij : waar nodig en/of vereist een verwerkingsovereenkomst eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. StijlvolBeton blijft verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerkingen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

StijlvolBeton gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. StijlvolBeton gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en het plaatsen ervan.  Op onze website(s) staat beschreven dat StijlvolBeton zowel functionele als analytische cookies gebruikt. StijlvolBeton maakt gebruik van Google Analytics om het gedrag van de bezoeker van onze website(s) te meten en zo te kunnen analyseren.

StijlvolBeton analyseert deze gegevens ter verbetering van de gebruikservaring van onze website. Het meten en analyseren vindt zoveel mogelijk geanonimiseerd plaats, om daarmee uw recht op privacy te respecteren.  Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google slaat deze zoveel mogelijk geanonimiseerde informatie op via haar servers en stelt zich te houden aan relevante regelgeving (onder andere het EU-US Privacy Shield), waarmee een passend beschermingsniveau voor verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gegarandeerd. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@StijlvolBeton.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. StijlvolBeton zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. StijlvolBeton wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

StijlvolBeton neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@StijlvolBeton.nl of 06 22 22 95 55.

StijlvolBeton behoudt zich het recht voor om dit Privacy en Cookiestatement te allen tijde aan te passen. De laatste gewijzigde versie staat altijd op de website vermeld.